Anesthesie

Momenteel ben ik anesthesioloog in opleiding. Deze opleiding duurt 5 jaar en vindt plaats in het UMCUtrecht en in het Rijnstate ziekennhuis in Arnhem.
 
Jaar 1: Deze heeft plaatsgevonden in het UMC Utrecht en besloeg de basis van de anesthesiologie op de operatiekamers.
 
Jaar 2: Deze volg ik op dit moment in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Hier doe ik veel ervaring en routine op in de anesthesiologie op de operatiekamers.
 
Jaar 3: In dit jaar zijn de pijnbestrijding en een deel Intensive Care opgenomen.
 
Jaar 4: In dit jaar zijn een deel IC en verdieping op de OK opgenomen. Ook zit hierin een stage kinderanesthesiologie.
 
Jaar 5: Het verdiepingsjaar en het jaar voor de puntjes op de i.

Disclaimer